amazon ad

Monday, September 1, 2008

Snohetta Architects

The tiny Emirate of Ras al-Khaimah has more than 250 000 residents and is only around 1700 square kilometres large, but it has big plans for his people. De vill bygga en ny huvudstad, 150 km öster om Dubai . They want to build a new capital city, 150 km east of Dubai. Till sin hjälp har de holländska OMA som håller i stadsplaneringen och norska Snøhetta som ritat ”porten” till den nya staden. For his assistance, the Dutch OMA, which is in urban planning and Norwegian Snøhetta who designed the "gateway" to the new city. Porten, The Gateway Project , kommer vara ett konferenscenter, utställningscenter, minst fyra hotell och vackra trädgårdar. The port, The Gateway Project, will be a convention center, Exhibition Centre, at least four hotels and beautiful gardens.

Ras al-Khaimah och deras investerare hoppas att Snøhettas kreation kommer bli lika känt som Eiffeltornet, vilket jag tror kan bli svårt men hur som helst kommer byggnaden bli helt unik och enormt cool. Ras al-Khaimah and their investors hope that Snøhetta creation will become as famous as the Eiffel Tower, which I think could be difficult but in any event the building will be completely unique and extremely cool. Fler bilder och en liten film om projektet efter hoppet… More photos and a small movie about the project after the jump…

Plats: Ras al-Khaimah Location: Ras al-Khaimah
Byggnadstyp: Konferenscenter, utställningscenter och hotell Byggnadstyp: Conference, Exhibition and hotels
Kund: Ras al Khaimah Investment Authority och RAKEEN Customer: Ras Al Khaimah Investment Authority and RAKEEN
Storlek: 270 000 m² Size: 270 000 m²
Byggstart: Hösten 2008 Starting: Autumn 2008
Arkitekter: Snohetta Architects: Snøhetta from Snohetta Architects